FANDOM


Castle in Niedzica

Zamek Dunajec

Zamek Dunajec w Niedzicy - średniowieczna budowla usytuowana w miejscowości Niedzica Zamek w Pieninach.

Historia Edytuj

Niedzica leży na prawym brzegu Dunajca, na skraju tej czę ci Spisza,która nosi nazwę Zamagurze . Kraina ta do przełomu XIII i XIV wieku wchodziła w skład ziem Polski, potem znalazła się pod panowaniem wegierskim . Wegrzy zaraz po opaowaniu Zamagurza , co ostatecznie nastąpiło około roku 1313 ,przystąpili do umocnienia prawego brzegu Dunajca . Wybudowano wtedy Czerwony Klasztor , nie istniejące dzisiaj zamki we Frydmanie i Łapszach Niżnych oraz zamek w Niedzicy .Ten ostatni został wzniesiony na krotko przed rokiem 1330 , kiedy to jest wymieniony w dokumencie jako " novum castrum de Dunaiecz " ( nowy zamek Dunajec ) .Zamkiem Dunajec był on nazywany aż do XIX wieku , dopiero wtedy przyjeła sie nazwa Niedzica - od wsi obok położonej . Zamek niedzicki strzegł granicy po stronie wegierskiej , gdy po stronie polskiej taką samą rolę odgrywały zamki w Szaflarach , Czorsztynie i zamek pieniński opodal Kroscienka . Niedzice wybudowała można rodzina Borzeviczych . W roku 1470 zamek zdobył i umocnił Emeryk Zapolya , a jego syn Jan , król wegierski , darował Niedzice w 1528 roku możnowładcy i dyplomacie polskiemu , Hieronimowi Łaskiemu . W roku 1589 syn Hieronima , Wojciech Łaski , sprzedał zamek Jerzemu Horwathowi Paloczayowi , ktory warownie rozbudował i przyozdobił , o czym mowi łaciński napis nad bramą z 1601 roku. Zamek stoi na wysokim skalistym wzgorzu . Łagodniejszy dostęp jest tylko od zachodu i dlatego tutaj prowadzi droga , niegdys przecieta fosą z mostem zwodzonym . Warownia składa sie z dwu członow : z zamku gornego i dolnego . Wyżej położony i bardziej wyniosły , lecz mniejszy zamek gorny jest budowlą gotycką z XIV wieku . Tutaj wznosi sie głowna wieża obronna , dominująca nad okolicą , tutaj w resztkach okrągłej baszty odkryto fragmenty gotyckiego malowidła .Zamek dolny także jest w wiekszosci gotycki , a poza tym ma elementy renesansowe z końca XVI i pirwszej połowy XVII wieku , miedzy innymi attyki i dekoracje sgraffitowe . Jego budynki okalają nieregularny dziedziniec ; drugi , mały dziedzińczyk znajdje sie w zamku gornym . Oba człony - gorny i dolny - tworzą na zewnątrz jeden obwod muru warownego , wzmocnionego siedmioma basztami . Była to niegdys warownia niedostepna , czego swiadectwem może być obleżenie załogi Hieronima Łaskiego przez żołnierzy Mikołaja Minkowicza . Oblegający zamku nie zdobyli , ale licznie spoczeli w dwu wielkich mogiłach nad pobliskim potokiem , gdzie potem wzniesiono dwie kaplice .Należy jednak dodać , że bywały obleżenia zakończone powodzeniem . Wspomniany Hieronim Łaski wprawdzie otrzymał Niedzice od Zapolyi , lecz musiał ją zdobyć siłą na rezydjącym tam Stefanie Poturnickim...

Znak Roboty Drogowe W tym artykule brakuje informacji historycznych, jeśli możesz, uzupełnij go.

Ceny Edytuj

Euro-Banknoten W tym artykule brakuje informacji na temat cen, jeśli możesz, uzupełnij go.

Wstęp do zamku i wozowni płatny jest ok. 9,00 PLN,a ulgowy ok.7,00 PLN (grupy zorganizowane).

Godziny otwarcia Edytuj

9:00 – 18:30 (od maja). Poza sezonem wejście do ok. 15:30.

==Ciekawostki
== Zamek dwukrotnie pojawił się w popularnym reality show The Amazing Race. W 2011 r. gościł drużyny z TAR Australia 1, natomiast na przełomie 2012 i 2013 r. odwiedzili go uczestnicy TAR Ukraine 1.

Galeria fotografii Edytuj

Znak Roboty Drogowe Ten artykuł zawiera bardzo mało informacji, jeśli możesz, uzupełnij go.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.