FANDOM


Wysoka widok

Widok z Wysokiej na zachód

Małe Pieniny - wschodnia i najwyższa część pasma Pienin, ciągnąca się od doliny Dunajca do przełęczy Rozdziela. Od Beskidu Sądeckiego są oddzielone także doliną Grajcarka; po stronie słowackiej z Magurą Spiską sąsiaduje przez doliny Lipnika, Kamienki i Straňanske sedlo. Długość 14 km, szerokość 4 km, głównym grzbietem przebiega granica między Polską a Słowacją. Najwyższy szczyt jest jednocześnie najwyższy w całych Pieninach - Wysoka (1052 m.n.p.m.). Zalicza się do nich czasami także Grupę Golicy, którą uznaje się również za część Pienin Właściwych. Szata roślinna przekształcona w wyniku działalności człowieka, liczne łąki i pastwiska, we wschodniej części rosną lasy świerkowe. Pomimo dużych wysokości bezwzględnych, Małe Pieniny są o wiele mniej strome niż Właściwe. Po stronie słowackiej obejmuje je Pieninsky Narodny Park (PIENAP).

Atrakcyjny teren dla uprawiania turystyki pieszej i narciarskiej (miejscowości Szczawnica i Jaworki); dużą atrakcję turystyczną stanowi rezerwat przyrody Wąwóz Homole.
Homole skała

Wąwóz Homole

Ważniejsze szczyty EdytujCzęści Pienin

Pieniny Spiskie | Pieniny Właściwe | Małe Pieniny

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.